Kako izgleda digitalna kampanja

Nakon kreiranja i pisanja sadržaja, biraju se platforme za nastup i pravi se detaljna strategija sa marketing sadržajem koja uključuje odabir adekvatnih grafičkih i tekstualnih sredstava pomoću kojih će brend biti prepoznatljiv i u očima korisnika i u pretrazi na Google-u. Nakon produkcije rešenja, sadržaj se promoviše, prate se rezultati, uz obavezno izveštavanje o učinku kampanje.

Šta je marketing na društvenim mrežama

Marketing na društvenim mrežama (eng. SMM, social media marketing) predstavlja vrstu digitalnog marketinga koji je usko vezan za društvene mreže, gde se nalaze vaši potencijalni klijenti ili kupci (Facebook, Twitter, Instagram). Cilj marketinga na društvenim mrežama je kreiranje tekstualnog i vizuelnog sadržaja koji podstiče korisnike na akciju, i na kraju promenu u ponašanju.